Stadens historia
ÖSTHAMMAR

Ur Nationalencyklopedien

"Östhammar, 70 km n.ö. om Uppsala, ligger vid Östhammarsfjärden, är en gammal handels- och sjöfartsstad. Av det äldsta Östhammar vid Gammelbyn finns i dag inga synliga spår. Efter att ha flyttats till Öregrund 1491 nygrundades Östhammar1521 på sin nuv. plats, några hundra meter längre österut.

Troligen rätades gatunätet ut efter att ryssarna bränt staden 1719, men många gatusträckningar och tomtgränser är fortfarande oregelbundna. En låg träbebyggelse har bevarats, med inslag som berättar om sommarlivets uppblomstring vid 1800-talets slut.

Östhammar framträder som köpstad redan från 1300-talets mitt; det äldsta kända privilegiebrevet härrör från 1368. Landhöjningen försämrade dock stadens betingelser, till förmån för det 1491 grundade Öregrund. Östhammar fortlevde dock, och 1539 stadfästes dess privilegier ånyo.

Östhammar var hantverkar- och jordbrukarstad och har varit en viktig handels- och serviceort för norra Roslagen och dessutom hyst en livlig småindustri, men också uppskattats som bad- och turistort. Tillväxten har varit lugn, varför staden förblivit en av rikets minsta städer och bevarat sin idylliska småstadsprägel."

Stadens näringsliv domineras av handels- och servicenäringarna. Centrum finns kring Rådhuset från 1700-talet. Här finns butiker, restauranger och service av allehanda slag. I Östhammar finns vårdcentral och tandläkare, flera grundskolor, barnomsorg, gruppbostäder, dagcentral och servicehus. Kommunkontoret finns i Östhammar, liksom polis- och brandstation.

Östhammar och omgivningen bjuder på härliga rekreationsområden bl a Gammelhus friluftsområde och Krutuddens festplats och badområde. I staden finns sim- och sporthall, konstfrusen ishall, elljusspår, brottarhall, idrottsplats, 18-håls golfbana, tennishall och tennisbanor, friidrottsanläggning, bowlinghall, småbåtshamn och gästhamn. Isarna bjuder till vintriga utflykter på skridskor eller skidor.Sidan uppdaterad 2014-09-14
« Tillbaka
 
Egen startsida
Kontakta oss
Stadens historia
Turist i Östhammar
Medborgarförslag