-->
Välkommen till skärgårdsstaden Östhammar! 2015-12-02

 

Foto Sven JönssonÖsthammar är centralort i Östhammars kommun och en idyllisk småstad i Roslagens skärgård. Här finns den gamla bebyggelsen bevarad med låga trähus och smala gränder.

Staden kom till redan på medeltiden under kung Albrekts tid och har en lång, intressant historia. Östhammar är en gammal handels- och sjöfartsstad men har också uppskattats som bad- och turistort.

Idag domineras Östhammar av handels- och servicenäringarna som med en lugn och stabtil tillväxt kunnat bevara sin idylliska småstadsprägel.
 
Stadsrådet har av invånare i staden fått förfrågan om en rastgård för hundar. Vilket vi tog upp med Lars Karlsson på Östh kommun som återkom med förslag där den kan anläggas och storlek 200 m staket med grindar. Rastgården kommer att anläggas vid grusplanen vid Frösåkershallen. Stadsrådet anser att 200 m är för litet och man bör öka ut den liksom Alunda fick sponsorer med 25000kr för att få en större rastgård.
Så kom gärna med förslag. 
 
Stadsrådets uppdrag från Östhammars kommun
  • Att främja utvecklingen av egna orter och bygder.
  • Att ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter.
  • Att stimulera intresse och engagemang för den egna orten/bygden men också för det gemensamma kommunala utvecklingsarbetet.
  • Att grupperna utgör för kommunen remissinstanser och samråd för verksamhetsområdets angelägna frågor.